Αρχική. Αρχική MP3
MP3 Η Κοίμησισ
Τησ Θεοτόκου

(Αρχείον) Not available yet

Ο Θεός δεν υποσχέθηκε

μέρες χωρίς πόνο,

γέλιο χωρίς θλίψη,

ήλιο χωρίς βροχή,


αλλά υποσχέθηκε


δύναμη για κάθε μέρα,

ανακούφιση στα δάκρια και

φως για το δρόμο.


Αν ο Θεός στο φέρει,

αν Εκείνοσ που χαρίζει τη ζωή

από την απόλυτη ανυπαρξεία αυτήσ,

το επιτρέψει,

ο άνθρωποσ, ωσ δημιούργημά Του,

καλείται να αντιμετοπίσει τη δοκημασία.


“Δε θα δώσω ποτέ δοκιμασία σε άνθρωπο

που δεν θα μπορεί να τη σικώσει”


Το Θαύμα της
Ανάστασης Το Άγιο Φως ** Το Άγιον Φως ** Πεντικοστή Αρχαγγέλων
Μιχαήλ και Γαβριήλ Περί Αγίου Πνεύματοσ Not available yet
LAST UPDATE
SUNDAY OF EASTER
15 APRIL 2012
GMT 1500
01 - Η ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΙΣ
UNDER DEVELOPMENT

THANK YOU FOR YOUR
UNDERSTANDING
Ο Πανάγιος
Τάφος Not available yet The Passion of Christ Jesus of Nazareth - over 7 hours epic movie Άλλες ταινίες ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ

Σε 2 μερη, 192 λεπτά ** ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΗ ** Αποσπάσματα
των Ευαγγελίων

Audio files ** Αποσπάσματα των Ευαγγελίων ** 02 - ** Επιτάφιος Θρήνος **